top of page

RING 070-5588547 för mer info

GEV Bete Jämtland

Betesblandning med stor andel klöver

GEV Bete Jämtland är en ekologisk betesblandning med 22% klöver. Vitklöver och ängsvingel bidrar med god tramptålighet. Timotej ger en högre avkastning vilket gör att blandningen även passar bra till vallskörd.

INNEHÅLL

40% Timotej (Grindstad, Rhonia)

38% Ängsvingel (Preval, Praniza)

12% Rödklöver (Rozeta, Yngve)

10% Vitklöver (Jura)

GEV Uthållig

Intensiv ekologisk blandning för 2-3 skördar

GEV Styrka är en härdig och intensiv vallfröblandning för krav-produktion. GEV Styrka avkastar bra och ger en hög foderkvalitet. Rörsvingelhybriden Karolina bidrar till intensiv och snabb tillväxt och 20% klöver hjälper att binda kväve i marken.

Innehåll

60% timotej (Rhonia, Grindstad Lidar)

15% rödklöver (Ilte,Yngve, Bjursele)

10% ängsvingel (Preval, Norlid)

10% rörsvingel hybrid (Karolina)

5% vitklöver (Bombus, Jura, Sonja)

GEV Reko

Härdig och mindre intensiv vallfröblandning

GEV Reko är en ekologisk / krav-godkänd vallfröblandning till Norrland som passar till att ta ensilage. Lämplig till 2 skördar per år.

 

Innehåll

65% Timotej ( Rhonia, Grindstad, Lidar)

20% Ängsvingel (Preval, Norlid)

15% Rödklöver (Ilte, Yngve, Bjursele)

GEV Allround Bete

Härdig betesblandning till vall och bete

GEV Allround Bete är en ekologisk och kravgodkänd blandning som ger härdiga och tramptåliga vallar, t.ex när du vill skörda 2-3 år och därefter använda vallen som bete. Blandningen består av många olika gräs som ger starka och varierade rotsystem och en tramptålig gräs-svål.

 

Innehåll

38% ängsvingel (Preval, Norild)

30% Timotej (Rhonia, Grindstad)

15% Ängsgröe

10% vitklöver (Bombus, Jura, Sonja)

7% Engelskt Rajgräs (kentaur, calibra) 

GEV Hö

Passar till att göra ekologiskt krav-godkänt torrhö

GEV Hö är en blandningen av timotej och ängsvingel som resulterar i mycket bra torkegenskaper för torrhö. Ekologiskt höfrö till dig med krav-produktion som viil göra bra torrhö.

Innehåll:

60% timotej (Vega, Lischka,)

40% ängsvingel (Kasper)

Please reload

bottom of page