top of page

Fågelfrö

 

 

foderraps jämtland png.png

Foder-raps

Foder-raps

Foderraps är en smaklig och bladrik växt som passar bra till grönfoder på viltåkrar. Kan blandas med andra fröer & blandningar, t.ex havre/ärt.

fodermargkal viltåker jämtland.png

Fodermärgkål

Fodermärgkål

Fodermärgkål är en kål-växt som är smaklig och ger mycket foder till vilt som t.ex. rådjur och hjort. Skapar även bra förutsättningar för insekter som trivs i kålen. Bra till gröngödsling.

Säljs på lösvikt eller säck à 5 kg

rödklöver jämtland.png

Klöver

Klöver

Vi har ett stort sortiment av olika sorters klöver.

--Rödklöver

--Vitklöver

--Blodklöver

--Grävklöver

--Doftklöver

Finns i förp 10 kg / 5 kg / lösvikt

Ring 070-5588547 för mer info

viltmastaren-klovvilt-viltfoder jämtland.png

Viltmästarens klövvilt

Viltmästarens klöv-vilt 

Flerårig och härdig viltblandning som ger både skydd och foder till en rad olika djur. Innehåller Timotej, ängsvingel, blålusern, rajgräs, rödklöver, vitklöver, rödsvingel, honungsört, cikoria, blodklöver, doftklöver, käringtand, svartkämpar.

 

Finns i förp 1 kg & 10 kg 

rödklöver jämtland.png

Grönfoder havre/ärt

Grönfoder havre/ärt 30 kg

Smaklig grönfoderblandning av havre och ärter som uppskattas av hjort och rådjur.

Ärtor havre och klöver till viltåker. Foderbua i Solberg har foderraps och fodermärgkål till gröngödsling och viltåker. Att etablera viltåkrar kan hjälpa att motverka viltskador på skog och åkermark då rådjur, hjort och älg kakn få både skydd och föda på viltåkern. Etablera viltåker med t.ex grönfoderblandning havre ärt, foderraps, fodermärgkål i Jämtland. Fröer till viltåker Östersund hittar du hos Foderbua i Solberg.

bottom of page