top of page

Jermin Fårmineral 20 kg

Finns med eller utan koppar

Jermin Fårmineral är utvecklat både i Sverige och Norge och har utformats för att möta fårets behov av mineraler. Mineralerna baseras delvis på den norska algen kelp som är en naturlig och lättsmält källa till mineraler som fåren tar till sig.

Jermin Fårmineral är sammansatt för att passa en normal foderstat på grovfoder och spannmål.

Jermin Fårmineral finns med eller utan koppar. Alternativet med koppar har 250 mg koppar/kg.

bottom of page