top of page

Teknomin Diko EKO/KRAV 25 kg

Teknomin Diko är ett EKO/KRAV-GODKÄNT mineralfoder med extra högt innehåll av selen och E-vitamin till nöt. Teknomin diko kan t.ex. vara ett bra alternativ till kött-moderdjur, alltså amkor / dikor av köttras i ekologisk produktion. 

Jermin Diko 25 kg

Jermin Diko är ett smakligt mineralfoder anpassat till digivande köttmoderdjur. Jermin Diko har mycket fosfor och innehåller extra mycket selen och E-vitamin, en del av selenet är dessutom SELENJÄST. Selenjäst har en högre upptagningsförmåga än vanligt selen vilket gör det mer effektivt.

Please reload

bottom of page